Plan B

 

 
Jeg leser:
 
en bok om noen som
er i verdensrommet
 
 setninger på samisk
jeg prøver å lære

(ikke om fæle ting
jeg ikke kan endre)

bruksanvisningen
til et fotoapparat

dikt som gjør at
jeg tenker i vers

brev fra fine
mennesker

og

"original appelsin"
på oransje kartong.