Fyrvokterens linjer

  
 
 langt ned
i dypet

gjennomsiktige
fisk og

monster
som lyser
 litt
lengre opp

en hval
gjør et hopp

og delfinene
nyser

litt lengre
ned

et merkelig
sted
 
måner
og maneter
 
 

 
(jeg har glemt
hva jeg heter)